Tourinform

A Tourinform alapvető feladata az országos, illetve az iroda működési területén lévő turisztikai látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról, a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész, átfogó informálása, a működési terület megismertetése, jó hírének erősítése.
A Tourinform feladatai

a.) Információadás

A Tourinform-iroda alapvető feladata az országos, illetve az iroda működési területén lévő turisztikai látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról, a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész, átfogó informálása, a működési terület megismertetése, jó hírének erősítése.

b.) Adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés

Az információszolgáltatás mellett a Tourinform-iroda legfontosabb feladata az MT Rt.-vel kötött névhasználati szerződésben meghatározott módon történő adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az MT Rt. on-line turisztikai információs rendszerében (NETA).

A Tourinform-iroda kiemelt feladata az adatgyűjtő területét érintő adatok folyamatos karbantartása.

c.) Kiadványterjesztés

A Tourinform-iroda feladata az MT Rt. nemzeti kiadványainak, régiók, kisrégiók, valamint az iroda működési területén kiadott, továbbá az iroda saját kiadványainak a bemutatása és átadása az érdeklődőknek.

A térségben tevékenykedő turisztikai vállalkozók, programgazdák a Tourinform-irodában versenysemleges módon helyezhetik el ajánlataikat. Ezzel is hozzájárulva a térségben az idegenforgalom területén működő vállalkozások tevékenységét.

d.) A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése

 

A Tourinform-iroda napi munkája során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a helyi turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Közvetlenül értesül a turisták minőségi elvárásairól, a keresett, esetleg hiányolt szolgáltatásokról. Információkat biztosít a turisztikai stratégiák kidolgozásához.

e.) Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség

 

  • A nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő Tourinform-összeállításokhoz az irodával, illetve a működési területtel kapcsolatos hírek, programajánlatok, turisztikai kínálatok, események rövid leírásának soron kívüli eljuttatása az MT Rt. részére.
  • Statisztikák készítése – elégedettség, írásbeli és telefonos érdeklődés stb. – az MT Rt. által esetenként megadott módszertannak megfelelően.
  • Megadott szempontok alapján az iroda működésélől éves jelentés készítése és eljuttatása az MT Rt. részére.

f.) Egyéb feladatok

 

  • A Tourinform – Békés megye ellátja a területi turisztikai marketing feladatokat. Kiadványokat állít össze és ad ki, részt vesz hazai és külföldi kiállításokon, jelentősebb rendezvényeken, eseményeken, képviseli a terület turisztikai vállalkozóit.
  • Figyeli a pályázati lehetőségeket, szervezi a pályázatokon való részvételt.
  • Koordinálja az adott térség idegenforgalmi fejlesztéseit, feltárja, és számba veszi turisztikai értékeit.
  • A helyi turisztikai vállalkozókat támogatja megfelelő minőségű, jól értékesíthető turisztikai termékek létrehozásában.
  • Kezdeményezi, szervezi, koordinálja, adataival hozzájárul a területi turisztikai kiadványok, videók létrehozásához, segíti a térség turisztikai vásárokon való megjelenését, a tömegkommunikációval való kapcsolattartást.
  • Aktívan közreműködik a terület hazai- és külföldi kapcsolatainak létrehozásában, kiterjesztésében és ezeket a helyi turizmus fejlesztése érdekében hasznosítja.
  • Helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében támogató szerepet vállal.

g.) Koordináló feladat:

Mivel megyei irodáról van szó, koordinálja a Békés megyében működő másik 7 iroda tevékenységét. Részt vesz az egységes imázskép kialakításában, az egységes megjelenés kidolgozásában. Megyei marketing-feladatokat lát el.

Békés megye gyűjtőterülete:

Almáskamarás
Békés
Bélmegyer
Csabaszabadi
Dombegyház
Dombiratos
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Lökösháza
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Nagykamarás
Tarhos
 

 

Fel