Interreg V-A Románia - Magyarország Program 7/b - infrastruktúra fejlesztés

Az Arad Megyei Tanács és a Békés Megyei Önkormányzat közös pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia - Magyarország Programon 7/b - '' A határon átnyúló hatással bíró olyan utak építése, fejlesztése/modernizációja, amelyek közvetlen kapcsolatot biztosítanak a másodlagos és harmadlagos csomópontok, valamint a TEN-T törzshálózat vagy átfogó hálózat és kapcsolódó infrastruktúra közötti'' beruházási prioritás keretében.

 

 Az Arad Megyei Tanács stratégiai projekt javaslata alapján a Békés Megyei Önkormányzat felkérte a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványt a projekt előkészítésére, beadására és lebonyolítására. A projekt konkrét célja, hogy Arad megyében minőségileg javuljanak a határmenti átkelőket összekötő utak, magyar oldalon pedig lehetséges TEN-T csomópontok tervezése a fő fejlesztési irány. Az egységes közös célkitűzés a határmenti lakosság ellátása modern infrastruktúrával.

A Békés Megyei Infrastruktúra fejlesztési stratégiájának megfelelően az elsődleges cél a fő utak fejlesztése, illetve ahol szükséges annak kialakítása. Mint ahogyan az előző pályázati periódusokban is nagy fontossággal bírt, így most is a határon átnyúló infrastruktúra több szempontból is szerepel a fejlesztési stratégiában. Az infrastruktúra fejlesztési stratégia érvényesülésére 20 helyi Önkormányzatot sikerült bevonni a Programba, amelyek hasznos ötletekkel és megoldásokkal járultak hozzá a beadandó projekt várható sikerességéhez. Az egyik legfőbb célkitűzés a megfelelő infrastruktúra létrehozásával a személy és áru mobilitásának jobbá tétele, ezzel elősegítve a két ország közötti szorosabb és gyümölcsözőbb együttműködést. A vasúthálózatokhoz vezető infrastruktúra kiépítése/fejlesztése a mobilitás mellett a fenntartható közlekedés elősegítése környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek mellett.

- igyekeztünk a lehető legtöbb helyi önkormányzatot becsatlakoztatni a projektben, amelyek többsége pozitívan és együttműködően állt hozzá a felkérésre.

- olyan útvonalak áttervezése, amelyek kiemelt balesetveszélyességi zónáknak minősülnek, különböző csomópontok kialakításával

- a helyi utak fejlesztése, ezek összekapcsolása a TEN-T infrastruktúrához megteremtve a határon átnyúló jelleget

 Beszerzés a Full Application kidolgozására

  

 Partnerség egy jobb jövőért!

 

 

Fel