SZAKMAI KAPCSOLATÉPÍTÉS

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Széchényi Programiroda múltjában és jövőjében több kapcsolódási pontot lehet felfedezni.

2016. februárjában találkozott a két szervezet vezetője és megerősítették egymást abban, hogy a vállalkozások érdekében egymást erősítve végzik ezután is tanácsadási tevékenységüket.

A 2006-2013 pályázati ciklusban a kombinált mikrohitelezés és a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése című programok kapcsán a Programiroda végezte a célcsoport tájékoztatását, az Alapítvány pedig lebonyolítóként vett részt a projektben. A közös gondolkodás jegyében a két szervezet újra megerősítette kapcsolatát.

Kiemelkedő kapcsolódási pont lehet a fiatal pályakezdők önfoglalkoztatásával kapcsolatos pályázat, amelyet minél nagyobb körben kell megismertetni a potenciális célcsoporttal. Ebben mindkét szervezet tapasztalatokkal bír, hiszen a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány több projektben éppen a fiatalok vállalkozóvá válását segítette elő, míg a Programiroda egyik feladata a projekt nyilvánosságra hozatala.

Az együttműködés még szorosabb lehet, hiszen tervbe van véve, hogy a Széchenyi Programiroda átköltözik abba az ingatlanba, ahol a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány működik. Ebben az esetben a két szervezet közötti kapcsolat operatív szintűre változhat, amely a célcsoport tájékoztatásában hozhat pozitív változást.