INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG PROGRAM 7/B- INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Az Arad Megyei Tanács és a Békés Megyei Önkormányzat közös pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Programon 7/b – „A határon átnyúló hatással bíró utak építése, fejlesztése/modernizációja, amelyek közvetlen kapcsolatot biztosítanak a másodlagos és harmadlagos csomópontok, valamint a TEN-T törzshálózat vagy átfogó és kapcsolódó infrastruktúra közötti” beruházási prioritás keretében.

Az Arad Megyei Tanács stratégiai projekt javaslata alapján a Békés Megyei Önkormányzat felkérte a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványt a projekt előkészítésére, beadására és lebonyolítására.

A ROHU-444 ConCom TEN-T „A Magyar – Román határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” (angol: „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-Hungarian border area”) projekt konkrét célja, hogy Arad megyében minőségileg javuljanak a határmenti átkelőket összekötő utak, magyar oldalon pedig lehetséges TEN-T csomópontok tervezése a fő fejlesztési irány. Az egységes közös célkitűzés a határmenti lakosság ellátása modern infrastruktúrával.

A Békés Megyei Infrastruktúra fejlesztési stratégiájának megfelelően az elsődleges cél a fő utak fejlesztése, illetve ahol szükséges annak kialakítása. Mint ahogyan az előző pályázati periódusokban is nagy fontossággal bírt, így most is a határon átnyúló infrastruktúra több szempontból is szerepel a fejlesztési stratégiában. Az infrastruktúra fejlesztési stratégia érvényesülésére 20 helyi Önkormányzatot sikerült bevonni a Programba, amelyek hasznos ötletekkel és megoldásokkal járultak hozzá a beadandó projekt várható sikerességéhez. Az egyik legfőbb célkitűzés a megfelelő infrastruktúra létrehozásával a személy és áru mobilitásának jobbá tétele, ezzel elősegítve a két ország közötti szorosabb és gyümölcsözőbb együttműködést. A vasúthálózatokhoz vezető infrastruktúra kiépítése/fejlesztése a mobilitás mellett a fenntartható közlekedés elősegítése környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek mellett.

– igyekeztünk a lehető legtöbb helyi önkormányzatot becsatlakoztatni a projektben, amelyek többsége pozitívan és együttműködően állt hozzá a felkérésre.

– olyan útvonalak áttervezése, amelyek kiemelt balesetveszélyességi zónáknak minősülnek, különböző csomópontok kialakításával

– a helyi utak fejlesztése, ezek összekapcsolása a TEN-T infrastruktúrához megteremtve a határon átnyúló jelleget

„A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam, Románia és Magyarország társfinanszírozásával.”

Az Európai Uniótól kapott pénzügyi támogatás mértéke:

Financial management

Technical management

Promotional materials/services

Ajánlatkérés_tervezés_1.3_melléklet

2_sz_mellklet_ROHU-444_0-11

2_sz_mellklet_ROHU-444_12-24

Ajánlatkérés_tanulmánykészítés

1_sz_mellklet_ROHU444_Ajánlatkérés ajánlattételi lappal_ tanulmányok_2021

2_sz_mellklet_ROHU-444_0-11

2_sz_mellklet_ROHU-444_12-24

3_melléklet_Projekt Adatlap.pdf

Ajánlatkérés audit tevékenységek ellátására (doc)

Ajánlatkérés audit tevékenységek ellátására (pdf)

Ajánlatkérés audit tevékenységek ellátására csomag (tömörített rar fájl)

Ajánlatkérés közúti audit elkészítéséhez (pdf)

Ajánlatkérés_AUDIT Gyomaendrőd

ROHU444_Ajánlatkérés_AUDIT Mezőberény

Ajánlatkérés rendezvények étkeztetési szolgáltatására

Ajánlatkérés zárórendezvény+ajánlattételi lap

Hatásvizsgálati tanulmányok

Partnerség egy jobb jövőért!