INTERREG V-A ROMÁNIA – MAGYARORSZÁG PROGRAM 8/B BERUHÁZÁSI PRIORITÁS – FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK SEGÍTÉSÉVEL

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Nagyürögd Község, ZMO Egyesület és az INTEGRA Románia Egyesület közös pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Programon belüli 8/b beruházási prioritás keretén belül.

 Foglalkoztatás növelése vállalkozói kompetenciák segítésével

A projekt lényege a hátrányos helyzetű magánszemélyek foglalkoztathatóságának növelése vállalkozói kompetenciák átadásával. Ezen belül cél az önfoglalkoztatás lehetőségének vizsgálata, a magánszemélyek vállalkozóvá válásának támogatása. A projektben 300 magánszemély lenne bevonva a következő szolgáltatásokba: képzés, tanácsadás, mentorálás. A 300 főből 100 fő lenne az a célcsoport, aki a vállalkozóvá váláson gondolkozik, nekik lenne személyes mentorálás, amely a saját projektötleteik keltetését jelenti. A keltetés során létrejött projektötletek egy kiadványban is meg fognak jelenni, amelyek a rendezvényeken kiosztásra kerülnek.

A projekt lényege az, hogy a célterületen feltérképezésre kerülnek azok a magánszemélyek, akik sem vállalkozói tevékenységet nem végeznek, illetve nincs munkahelyük. A képzési, tanácsadási és mentorálási szolgáltatásokkal minden magánszemélynek próbálunk egyedi fejlődést biztosítani ahhoz, hogy foglalkoztatásuk megvalósuljon. 10 csoportra lesz osztva a célcsoport, egy csoportban 30 fő lesz beosztva. A képzések 80 órások lesznek, illetve mindenki egyéni tanácsadáson vehet részt 3 alkalommal. A projekthez egy külön weboldal fog készülni, ahol bemutatásra kerülnek a célcsoporttagok, a projekt szolgáltatásai, lesz egy keres-kínál felület és feltöltésre kerülnek a vállalkozói projektötletek.

A projekt magyar oldali részét 4 fő fogja koordinálni, a projekt asszisztens mellett egy vállalkozásfejlesztő szakértő, egy szociális munkás és egy képzésszervező fog dolgozni. Emellett egy mentor fogja végigkísérni a vállalkozóvá válni kívánó személyek projektötleteit, de ő külsős vállalkozóként fogja végezni tevékenységét.

A projekt célja, hogy 300 fő személyt meg tudjon szólítani, aki szeretne elhelyezkedni a térségben. A rendezvényeken megjelentek száma pedig a terveknek megfelelően 400 fő lesz.

Mivel Alapítványunk több foglalkoztatást érintő, illetve vállalkozói pályázatban vett részt, így nagy tapasztalattal rendelkezünk az ilyen típusú projektek lebonyolításában. Megfelelő vállalkozásfejlesztési szakemberünk is van, így a projekt szakmai lebonyolítása biztonságban van. Fontos, hogy a projektet szoros együttműködésben kell lebonyolítani a helyi lakosokat megszólító önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. Ide sorolandó a helyi középiskolák, művelődési házak és könyvtárak, akik a toborzásban nagyban tudnak segíteni.

A projektet 30 hónap alatt szeretnénk megvalósítani, ebből az előkészületek 6 hónapot vennének igénybe. A projekt lebonyolításához szükség van 4 asztali számítógépre, illetve 2 hordozható számítógépre.

Project-sheet

Labour-strategy

DOCUMENT_LabourStrategy_HU

DOCUMENT_LabourStrategy_RO

Best-practices

DOCUMENT_BestPractices_HU

DOCUMENT_BestPractices_RO

Ajánlatkérés_tanácsadás

Ajánlatkérés_Promóciós anyagok beszerzésére_ROHU388

  1. sz. melléklet Ajánlattételi lap
  2. sz. melléklet Projekt adatlap

1_sz_melléklet_Ajánlattételi lap_ROHU388_honlap készítése

  1. sz. melléklet Projekt adatlap

Ajánlatkérés_ROHU388 honlap készítésére

 Partnerség egy jobb jövőért!

Call for submit offers_IT-procurement

Ajánlatkérés étkeztetési szolgáltatásra

Ajánlatkérés kiadvány készítése